Velkommen til vår hjemmeside!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Erfarne termografører i Oslo og omegn

Du sparer mye med en tett bolig

Om oss (mal)

Kvalitet, service og effektivitet er viktig for oss i Oslo Termografi og Byggteknikk. I en årrekke har vi drevet kontroll og termografering i Oslo og omegn.

Vi bruker avanserte metoder slik som termografi og trykktesting. Termografi er enkelt og greit å ta fotografier av varme for å avdekke feil. Det finnes forskrifter som forteller hvor tett en bygning skal være. Er du usikker på om boligen din er tett nok, kan dette avklares ved hjelp av trykkprøving.

Selv om termografering er en tilsynelatende enkel metode, kreves det solid kunnskap for å utføre dette på en god og trygg måte. Alle som utfører termografering i Oslo Termografi og Byggteknikk er autoriserte termografer. Vi fokuserer på service og kvalitet, og er opptatt av kort responstid. Fra du kontakter oss til vi kommer til deg, tar det alltid svært kort tid. Kontakt oss i dag om mer informasjon om elsjekk og våre øvrige tjenester!

Fryser du inne? Kontakt Oslo Termografi og Byggteknikk.

Godkjent termografør
Godkjent termografør

Godkjent termografør

itc nivå 2
itc nivå 2

itc nivå 2

Vi utfører termografi i hele Oslo og omegn

Fryser du inne? Vi finner feilen

Trykktesting av boliger og mindre bygg

Vi har kontrollert og trykktestet boliger og mindre bygg i en årrekke. Vi har dermed utarbeidet systemer som sikrer en kvalitet gjennom oppføring av nybygg og vi utfører derfor trykktesting for noen av Norges ledende entreprenører.

Vi trykktester også eksisterende boliger og mindre bygninger. Dette er et sterkt økende marked, da folk har blitt mer bevisste på energibesparelse og innemiljø.

Trykktesting av store bygg

Vi har lang erfaring med trykktesting av industribygg, boligblokker og store bygningsmasser. Dette krever store mengder utstyr og derfor er vi en av få aktører som driver med dette.

Byggeforskriftene fastsetter hvor tett en bygning skal være, og i de siste årene har disse forskriftene blitt skjerpet. 

Bygningstermografi

Vi termograferer alle typer bygg.

Fukt, sopp og råte

Vi utfører kontroll og tar prøver av skadested. Alle prøver blir deretter analysert av spesialister på de gjeldende felt i henhold til skaden. Disse analysene blir utført på godkjente laboratorier.

Radonmåling

I følge statens strålevern ligger Norge høyt opp på listen over land med høy konsentrasjon av radon i inneluft. Du skåner deg og dine for helsemessige problemer hvis du gjør en kontroll av radon i din bolig. Å måle radonkonsentrasjon er en enkel prosedyre som ikke koster stort.

Hva er termografering?

Hva er termografering?

Termografering, eller termografi, er en måte å lese av temperatur på en overflate ved hjelp av et termografkamera. Ved termografering oppdages mangler eller feil, ved blant annet elektriske anlegg, som ikke er synlig for det blotte øyet.

Termografi brukes for å avdekke varmetap i bygninger, feil på elektriske anlegg eller på andre områder hvor det er problemer med temperaturforskjeller. Kontakt oss i dag, eller kom innom oss i Hagan og ta en prat med en av våre elektroentreprenører.

Inneklima

Inneklima

Fryser du inne til tross for høye strømregninger og kontinuerlig fyring? Det kjølige inneklimaet kan ha flere årsaker slik som feil ved det elektriske anlegget, fukt eller luftlekkasjoner. Ved avanserte effektive metoder, avdekker vi raskt hva som er årsaken til temperaturproblemene i din bolig.

Et godt inneklima er ytterst viktig for både trivsel og helse. Det er påvist at Norge ligger langt opp på listen over høyest konsentrasjon av radon i boliger. Radon er medvirkende årsak til kreft. Kontakt oss i dag, og vi måler radonkonsentrasjonen i din bolig.

Kontakt oss

22 22 40 00
Holumbakken 10A, 1481 HAGAN
Orgnr 812 166 352